Vstupná konferencia
V rámci riešenia projektu sa 19.1.2016 vo Svidníku konala vstupná medzinárodná konferencia s názvom „Komunikáciou k prosperite Slovensko-Ukrajinského prihraničného regiónu“. Na konferenciu boli pozvaní a zúčastnili sa jej partneri projektu a relevantné inštitúcie verejnej správy z oprávneného územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Zástupcovia partnerov projektu zo slovenskej i ukrajinskej strany sa stretli v priestoroch Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Konferencie sa zúčastnila aj tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s hlavnou radkyňou EEA a Nórskych grantov pani Soňou Sulíkovou.

Informačná kampaň projektu
Realizoval sa dotazníkový prieskum, na ktorom sa podieľali študenti zapojených univerzít vo vybraných mestách oprávneného územia. Získané údaje sa využijú pri spracovaní návrhov informačnej kampane.

Tvorba filmu a fotografovanie
Experti v odbore fotografia natáčali a fotografovali oblasť prihraničného regiónu Ukrajiny za účelom následnej tvorby filmu a realizácie putovnej výstavy. Výstupy budú slúžiť na propagáciu tohto regiónu.

Analýza potenciálu cezhraničného regiónu pre rozvoj
Experti realizovali analýzu cezhraničného regiónu, zameranú na zhodnotenie a porovnanie súčasného stavu, ktorá je východiskom pre tvorbu stratégie rozvoja regiónov.