Konferencie s medzinárodnou účasťou sa zúčastnia partneri projektu a relevantné inštitúcie verejnej správy z oprávneného územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Cieľom konferencie je predstavenie projektu a začatie realizácie. Súčasťou bude tlačová konferencia a stretnutie partnerov projektu za účelom spresnenia časového harmonogramu aktivít projektu a začatia jeho implementácie.

Organizátorom konferencie bude prijímateľ zdrojov Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava v spolupráci s partnerom s Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník.

Plánovaný počet účastníkov: 50

Účastníci budú zastupovať:

  • Prešovský vyšší územný celok
  • Košický vyšší územný celok
  • Zakarpatskú oblasť Ukrajiny
  • mesto Svidník
  • regionálne, obchodné a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji,
  • novinárov z regionálnych a národných periodík
  • RTVS.