Zodpovední experti dokončili analýzu Prešovského samosprávneho kraja. Pre potreby projektu sa skúmalo niekoľko kritérií: nezamestnanosť, úroveň ekonomiky, podnikateľské prostredie, cestovný ruch a rozvojový potenciál. 

Text analýzy si môžete prečítať v menu Aktivity.

Ilustračné foto: Dariusz Sieczkowski via Visual Hunt / CC BY-ND