Project implementer

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - logo
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

 

Partners with financial participation

Užhorodská národná univerzita - logo
Uzhgorod National University

Regionálna rozvojová agentúra Svidník - logo
Regional Development Agency Svidník

 

Partners without financial participation

Slovenská agentúra pre rozvoj inovácií a obchodu - logo
Slovak Investments and Trade Development Agency (SARIO)

Regionálna rozvojová agentúra Rachov - logo
Regional Development Agency Rachov