Vstupná konferencia (19.1.2016)

Vstupná konferencia projektu COPESU sa uskutočnila 19. januára 2016 vo Svidníku.

Fotografovanie a nakrúcanie v Zakarpatskej oblasti

Od 9. do 13. mája sa zástupcovia FMK UCM zúčastnili pracovnej cesty do Zakarpatskej oblasti.

Ukrajina

Ukrajina očami fotografov

Výstava fotografií

Putovná výstava fotografií