Jednou z plánovaných aktivít projektu COPESU (Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu) bolo zrealizovanie putovnej výstavy fotografií. Prvá zo série výstav bola sprievodným podujatím konferencie Marketing Identity 2016 v termíne 8. – 9.11. 2016. Ide o tradičné vedecké podujatie, ktoré každoročne pritiahne množstvo ľudí z akademického prostredia, avšak i z oblasti marketingovej praxe.

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za prítomnosti nórskej veľvyslankyne, jej Excelencie pani Inge Magistad, dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie Dany Petranovej, ako aj ďalších významných účastníkov, či realizátorov projektu zo Slovenska i Ukrajiny. Fotografie zachytávajú osobitosti prihraničného ukrajinského regiónu, pričom cieľom výstavy je ukázať silné stránky tohto regiónu prostredníctvom média fotografie.