Реалізація конкретних цілей проекту включає аналіз потенціалу прикордонного регіону, який був зосереджений на оцінці та порівнянні поточного стану та стратегії розвитку прикордонного регіону – Прешовського та Кошіцького самоврядних країв і Закарпатської області України.

В рамках комплексного аналізу потенціалу прикордонного регіону також був проведений аналіз Кошіцького самоврядного краю і Прешовського самоврядного краю та відповідних демографічних характеристик.

Інформацію про реалізовані заходи можна знайти в меню Діяльність.