Od 9. d 13. mája 2016 sa konala zahraničná cesta expertov projektu na Zakarpatie. Cieľom návštevy bolo vyhotovenie fotodokumentácie a nakrúcanie hraničného prechodu Vyšné Nemecké – Užhorod.

Zástupcovia hlavného partnera projektu – Fakulty masmediálnej komunikácie UCM sa stretli s prezidentom SUOK Pavlom Dolhým a predsedom klubu slovensko-ukrajinského priateľstva Vladimírom Palovčíkom. Na Užhorodskej štátnej univerzite ich privítal dekan Fakulty medzinárodných vzťahov prof. Mykola Palinčák a na GK SR v Užhorode sa stretli s generálnou konzulkou SR Jankou Burjanovou. V meste Užhorod sa realizovalo nakrúcanie a fotografovanie exteriérov.

Pereval211. mája sa experti stretli s honorárnym konzulom SR v Užhorode Olehom Adamčukom, z ktorého sa vyhotovil záznam. Ďalším bodmi pracovnej cesty boli presun do Karpát, zastávka na hrade v Nevickom a rozhovor so starostkou Kamenice, stretnutie szástupcom Asociácie malých a stredných podnikateľov Mukačeva Alexandrom Goksom, prehliadka centra Mukačeva a Mukačevského hradu. Zástupcovia FMK fotografovali a nakrúcali Užockú dolinu, Perečín, Male Berezne, Zabroď, Užocký pereval vo výške 1076 m.n.m., Iršavského rajónu, obec Dovhe, kamenný zámok rodny Dolhay von Dolhá z 15. storočia a ďalšie lokality.

13. mája sa nakrúcal rozhovor so starostom obce Dolhá Viktorom Šimkaničom a strategický železničný uzol Ukrajina – Slovensko – Maďarsko – Čop. Výsledkom pracovnej cesty expertov je rozsiahla foto- a videodokumentácia z podôb života v Zakarpatskej oblasti, na základe ktorej budú vyhotovené výstupy z projektu.

Projekt Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu sa realizuj v rámci programu Cezhraničná spolupráca a je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

projekt_info