Realizátor projektu

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - logo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Partneri s finančnou účasťou

Užhorodská národná univerzita - logo
Užhorodská národná univerzita

Regionálna rozvojová agentúra Svidník - logo
Regionálna rozvojová agentúra Svidník

 

Partneri bez finančnej účasti

Slovenská agentúra pre rozvoj inovácií a obchodu - logo
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Regionálna rozvojová agentúra Rachov - logo
Regionálna rozvojová agentúra Rachov